Vil medarbejderne gerne lære RPA?

Er RPA interessant?

Hvor stor er medarbejdernes motivation for at lære om RPA og måske selv kunne programmere robotter.

Er dine medarbejdere overhovedet interesseret i at lære RPA? Frygter de at miste jeres job? Blokerer denne frygt for at gå den digitale transformation i møde med at åbent sind og villighed til at lære?

Vil gerne lære ny teknologi

Ny amerikansk undersøgelse viser, at 74% af medarbejderne gerne vil lære om RPA. Så derfor, hjælp dine medarbejdere i gang med den digitale transformation og start med RPA.
Men selvom vi har den højeste beskæftigelse siden 1969, så er der en bekymring for at miste jobbet. Og i administrationen er det teknologier som RPA og automatisering som medarbejderne er bekymret for. Den nye undersøgelse viser også, at medarbejdere er bekymret for automatisering af deres arbejdsopgaver. 

  • 55% af medarbejderne er bekymret for, at RPA og andre innovative teknologier vil overtage deres jobs
  • 74% af medarbejderne vil gerne tillære sig nye færdigheder for at kunne blive i arbejde

Hvorfor er 74% interessant

Vi kan med rimelighed antage, at danske medarbejdere, som skal i gang med RPA, har de samme bekymringer om teknologien. Men formentlig også den samme positive indstilling overfor at skulle lære om automatisering og RPA. 

Hjælp dine medarbejdere

Så hvordan kvalitetssikrer dine medarbejdere bedst deres fremtidige kompetencer? Hvad kan de selv gøre for ikke at blive overflødige på arbejdsmarkedet? Uanset om vi vil det eller ej, så er den digitale transformation og RPA kommet for at blive. Der vil blive behov for administrative medarbejdere der kan arbejde med disse teknologier. Og der ligger en ledelsesopgave i at få medarbejdere til at se fordelen i at lære RPA.

Omvendt vil jobs og processer der består af regelbaserede ”klik” arbejde blive RPA automatiseret og forsvinde. Der er allerede stor efterspørgsel på medarbejdere der kan RPA. Så ledelsesopgaven består i, at hjælpe medarbejderen til at indse fordelene. Og med RPA færdigheder kan medarbejderen tegne sin egen fremtidige kompetencemæssige jobsikring.

Brugervenlige værktøjer

Den gode nyhed er, at RPA værktøjerne allerede er meget brugervenlige. Og medarbejdere uden en baggrund indenfor programmering, kan i dag programmere RPA robotter. Sådan gik det med industrirobotterne, og sådan går det også med de administrative RPA robotter. Hjælp dine medarbejdere til at indse dette.

Se video om hele PWC’s survey og tilgang til RPA her.

Læs mere om RPA software værktøjer her