74% af medarbejderne vil gerne lære om RPA. Så derfor, hjælp dine medarbejdere over i den nye verden med robotter og RPA.

For selvom vi har den højeste beskæftigelse siden 1969, så er der en bekymring for at miste jobbet. Og i administrationen er det teknologier som RPA og automatisering som medarbejderne er bekymret for. Undersøgelsen viser, at medarbejdere er bekymret for automatisering af deres arbejdsopgaver. Men samtidig er medarbejderne positivt indstillet overfor at skulle tillære sig nye færdigheder som RPA:

  • 55% af medarbejderne er bekymret for, at RPA og andre innovative teknologier vil tage deres jobs
  • 74% af medarbejderne vil gerne tillære sig nye færdigheder for at kunne blive i arbejde

Hvorfor er det interessant at 74% gerne vil lære om RPA?

Vi kan med rimelighed antage, at danske medarbejdere, som skal i gang med RPA, har de samme bekymringer om teknologien. Men formentlig også den samme positive indstilling overfor at skulle lære om automatisering og RPA. Så skal du i gang med RPA, så antag, at 55% af dine medarbejdere er bekymret for RPA. Og på den anden side, så vil 74% gerne omskoles og lære RPA.

Hjælp dine medarbejdere med at lære RPA

Så hvordan kvalitetssikrer dine medarbejdere bedst deres fremtidige kompetencer? Uanset om vi vil det eller ej, så er RPA kommet for at blive. Og der vil blive behov for administrative medarbejdere der kan RPA. Der ligger en ledelsesopgave i at få medarbejdere til at se fordelen i at lære RPA. 

Omvendt vil jobs og processer der består af regelbaserede ”klik” arbejde blive RPA automatiseret. Der er stor efterspørgsel på medarbejdere der kan RPA, så ledelsesopgaven består i, at hjælpe medarbejderen til at indse fordelene. Og med RPA færdigheder tegner medarbejderen sin egen fremtidige kompetencemæssige jobsikring.

Den gode nyhed er, at RPA værktøjerne allerede er meget brugervenlige. Og selv medarbejdere uden en baggrund indenfor programmering, kan programmere RPA robotter. Læs mere om RPA software værktøjer her. Sådan gik det med industrirobotterne, og sådan går det også med de administrative RPA robotter. Hjælp dine medarbejdere til at indse dette.

Se video om hele PWC’s survey og tilgang til RPA her.