forretningsbetingelser for åbne rpa kurser

Akademiets forretningsbetingelser

Akademiets forretningsbetingelser for RPA kurser tilstræber maksimal fleksibilitet for dig som kursist og vi har kun få regler som følger.

Afmelding kursus

Der gælder følgende:

  • Afmelding før 7 kalenderdage inden RPA kursus start: Hele RPA kursushonorar refunderes.
  • Afmelding senere end 7 kalenderdage inden kursus start: Kursushonorar RPA refunderes ikke.

Udskydelse af kursusdage

I langt de fleste tilfælde vil du før eller under dit kursus kunne udskyde kursusdage. I nogle tilfælde bliver modulerne overtegnet, og der gælder derfor følgende:

  • Udskydelse af kursusdage kan lade sig gøre i det omfang, at den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet af nytegnede kursister. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 3 dage).
  • Kursister kan ikke reservere plads på kursusdage som udskydes, og kursister kan derfor ikke garanteres plads på det hold de måtte ønske at udskyde til. Bliver det kursusmodul du måtte ønske at udskyde til overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation).
  • Akademiet vil lade dig vide, hvis den kursusdag du ønsker at udskyde til bliver overtegnet. Du vil få endelig besked 2 dage inden.
  • Har du lavet “NO SHOW” (=du undlader at give os besked) på et kursusmodul du var tilmeldt, vil du stå bagest på en venteliste, og vi kan ikke garantere din deltagelse.

Adgang til kursusmateriale i Learning Management System

Kursister har 6 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

Overdragelse af kursusplads

Du kan altid overdrage din kursusplads til en anden deltager.

Ændring af fakturaoplysninger

Fakturaoplysninger kan altid ændres. Kreditnota udstedes kun i forbindelse med aflysning af RPA kursus og ikke i forbindelse med ændring af fakturaoplysninger, eksempelvis ved ønske om at virksomhedens adresse er anført og/eller PO nummer er anført.