RPA i Økonomiafdelingen

3 Spørgsmål til Professoren

1. Har flere økonomimedarbejdere en personlig RPA robot næste år?
2. Tror du det bliver (næsten) lige så vigtigt et værktøj som Excel er i dag?
3. Tror du, at du som økonomimedarbejder selv skal kunne RPA – ligesom Excel?

RPA bliver et naturligt værktøj for økonomi og regnskabsmedarbejder, næsten, og kun næsten, lige så vigtigt som Excel. RPA i økonomiafdelingen er et naturligt sted at starte med RPA. Mange regelbaserede, repeterende og trivielle processer som netop er egnet til RPA automatisering. Tænk bare på nedenstående processer som alle helt eller delvis kan RPA automatiseres.

Regnskab og lønprocesser

 • Administration af løn
 • Debitorstyring / kreditorstyring
 • Daglig fakturering
 • Registrering af ordrer
 • Kasseafstemning
 • Administration af rykkerprocedurer
 • Diverse indberetninger, f.eks. til SKAT
 • Klargøring af regnskaber til revision
 • Diverse bogføringsopgaver
 • Økonomirapportering og økonomistyring
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Rapportering

Bogholder processer

 • Daglig bogføring
 • Indsamling af data til udarbejdelse af regnskaber
 • Afstemning af regnskaber
 • Bogføring af løn
 • Indberetninger af moms og statistik
 • Gøre bogføring klar til revision
 • Bogføring af dokumenter og bilag
 • Udarbejde månedsregnskaber eller dagsregnskaber
 • Rykkere til kunderne
 • Rapportering

Controller processer

 • Kontrol af organisationens økonomi
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analyse af aktiviteter
 • Målstyring- og økonomistyring
 • Udarbejdelse af kontrakter