RPA i økonomi og regnskab

1. Vil økonomimedarbejdere skulle lære at automatisere processer?
2. Bliver RPA automatisering (næsten) lige så vigtigt som Excel?
3. Er økonomimedarbejdere interesseret i at lære RPA?

RPA bliver et naturligt værktøj for økonomi- og regnskabsmedarbejder, næsten, og kun næsten, lige så vigtigt som Excel. RPA i økonomiafdelingen er et naturligt sted at starte med RPA. Mange regelbaserede, højvolumen og repeterende processer som netop er egnet til RPA automatisering. Og hvis du organisere RPA projektet ordentligt, så kan RPA håndtere både forretningskritiske og mindre kritiske processer. 74% af dine økonomi og regnskabsmedarbejdere er interesseret i at tilegne sig nye RPA færdigheder.

Hvor skal jeg starte? Start med at lære om mulighederne med RPA. Det gør du bedst ved at RPA automatisere en proces der er:

 • Repeterbar
 • Regelbaseret
 • Høj volumen
 • Lav risiko 

Regnskab og lønprocesser

 • Administration af løn
 • Debitorstyring / kreditorstyring
 • Daglig fakturering
 • Registrering af ordrer
 • Kasseafstemning
 • Administration af rykkerprocedurer
 • Diverse indberetninger, f.eks. til SKAT
 • Klargøring af regnskaber til revision
 • Diverse bogføringsopgaver
 • Økonomirapportering og økonomistyring
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Rapportering

Bogholder processer

 • Daglig bogføring
 • Indsamling af data til udarbejdelse af regnskaber
 • Afstemning af regnskaber
 • Bogføring af løn
 • Indberetninger af moms og statistik
 • Gøre bogføring klar til revision
 • Bogføring af dokumenter og bilag
 • Udarbejde månedsregnskaber eller dagsregnskaber
 • Rykkere til kunderne
 • Rapportering

Controller processer

 • Kontrol af organisationens økonomi
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analyse af aktiviteter
 • Målstyring- og økonomistyring
 • Udarbejdelse af kontrakter