RPA i økonomiafdelingen

Hvilke administrative økonomiprocesser kan RPA automatiseres

RPA i økonomiafdelingen er et naturligt sted at starte med RPA. Nedenstående processer i økonomiafdelingen kan helt eller delvis RPA automatiseres.

Regnskab og lønmedarbejder processer

 • Administration af løn
 • Debitorstyring / kreditorstyring
 • Daglig fakturering
 • Registrering af ordrer
 • Kasseafstemning
 • Administration af rykkerprocedurer
 • Diverse indberetninger, f.eks. til SKAT
 • Klargøring af regnskaber til revision
 • Diverse bogføringsopgaver
 • Økonomirapportering og økonomistyring
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Rapportering

Bogholder processer

 • Daglig bogføring
 • Indsamling af data til udarbejdelse af regnskaber
 • Afstemning af regnskaber
 • Bogføring af løn
 • Indberetninger af moms og statistik
 • Gøre bogføring klar til revision
 • Bogføring af dokumenter og bilag
 • Udarbejde månedsregnskaber eller dagsregnskaber
 • Rykkere til kunderne
 • Rapportering

Controller processer

 • Kontrol af organisationens økonomi
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Månedsafslutning
 • Kvartalsafslutning
 • Årsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analyse af aktiviteter
 • Målstyring- og økonomistyring
 • Udarbejdelse af kontrakter