RPA Konsulenter

Tekniske UiPath udviklere

Få hjælp til assisteret implementering af RPA. Hjælpen kan kombineres med RPA træning af jeres medarbejdere.

Compass tilbyder tekniske UiPath konsulenter til hele jeres RPA initiativ. RPA kan reducere jeres omkostninger til regelbaserede administrative opgaver med op til 65%. Besparelserne kommer i form af:

  • Frigivet tid fra tidskrævende manuelle ”klik” rutineopgaver
  • Bedre kvalitet i procesudførelse. Robotten gør det rigtigt hver gang, og menneskelige fejl elimineres
  • Serviceniveau forbedres idet ventetider elimineres i spidsbelastningsperioder

Uafhængig af RPA software leverandører

Compass er uafhængige af softwareleverandører, og vores forretningsmodel er ikke baseret på licenser. Det giver konsulenterne optimal mulighed for hjælpe med virksomhedens behov og skabe optimale løsninger.

Klippekort

Compass tilbyder RPA services som klippekort. 

Flere RPA teknologier

Compass tilbyder konsulenthjælp i forskellige RPA teknologier, og vi kan hjælpe med at vælge den optimale teknologi til jeres behov. RPA robotterne kan operere på tværs af jeres IT-infrastruktur, systemer og dokumenter. På den måde imiterer robotten den administrative medarbejders proces, som netop foregår i et landskab af flere applikationer og dokumenttyper. Man kan sige, at robotten binder systemerne sammen og automatiserer forretningsprocesser. Og det uden at ændre jeres eksisterende IT-infrastruktur. Compass tilbyder RPA udvikler hjælp til denne proces.

RPA udvikler klippekort

  • 1 dags konsulenthjælp
  • 8 dage konsulenthjælp
  • 16 dage konsulenthjælp
  • Ressource konsulenthjælp