Kan kontoret øge produktivitet med RPA?

Det korte svar er Ja

RPA er en kæmpe hjælp når først kontoret er kommet i gang med brugen og selv kan programmere robotter.

Hvordan går det med vores produktivitet på kontoret? Kan RPA øge produktiviteten? Svaret er Ja, og du kan her læse hvordan. Den administrative medarbejder lever stadig i en verden med forretningsprocesser på tværs af systemer og dokumenter. RPA kan binde forretningsprocessen sammen på tværs af IT systemer og på den måde kompensere for den manglende integration mellem systemer.

RPA binder sammen på tværs

Administrative medarbejdere oplever at skulle arbejde i mange systemer samtidig. Og lige som vi har App*s på vores mobil telefon, så har medarbejderen også mange app’s tilpasset forskellige processer. RPA kan netop udføre de regelbaserede ”klik” opgaver på tværs af systemer og dokumenter, og på den måde øge produktiviteten.

Dette er ikke nyt, og den amerikanske nobelpristager Robot Solow, kom med flere interessante forskningsresultater og den administrative medarbejders produktivitet.

IT investeringer uden produktivitetsstigninger

Et af Solow’s tankevækkende forskningsresultater er sammenhæng mellem investeringer i IT teknologi og produktivitet. Og hans resultater fik ham til at komme med følgende berømte statement:

Money spent on tech is NOT EQUAL to the value it produces

Solow viste, at frem til år 2000 var der en fin fremgang i produktivitet. Tænk bare på brugen af regneark, udfasning af skrivemaskinen og elektronisk post. Men herefter, på trods af store investeringer i teknologi, kan vi ikke se nogen nævneværdig stigning i produktivitet på kontorerne i de administrative funktioner. Det fik Solow til at komme med det berømte citat:

You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics

Virksomheder har investeret store summer i IT og teknologi. Som resultat ser vi, at det har medført ”merarbejde” i form af flere klik på tværs af systemer og dokumenter. Dette merarbejde betegnes også af nogen som pseudoarbejde eller ikke er værdiskabende arbejde. Og Solow viste i sin forskning, at produktiviteten ikke var steget.

RPA binder sammen og øger produktiviteten

RPA kan imiterer medarbejderens klikstrøm på tværs af systemer og dokumenter, og udføre arbejdet (processen) som medarbejderen. Resultatet er værdiskabelse og dermed øget produktivitet for en meget beskeden investering i RPA. Eller sagt med andre ord, RPA binder applikationer og dokumenter sammen, og kan arbejde på tværs. Ligesom en medarbejder kan.

Hør mer om Solow’s produktivitetsparadoks og RPA

Så er du interesseret i mere, så se en god video om RPA, Solow og produktivitetsparadokset her.

Læs mere om hvordan RPA fungerer og kan øge produktivitet her.