RPA øger produktiviteten. Hvordan, fordi RPA kan binde forretningsprocessen sammen på tværs af IT systemer og dokumenter. For eksempel, så oplever administrative medarbejdere ofte at skulle arbejde i mange systemer samtidig. Og lige som vi har App*s på vores mobil telefon, så har medarbejderen også mange app’s tilpasset forskellige processer. RPA kan netop udføre de regelbaserede ”klik” opgaver på tværs af systemer og dokumenter (App’s), og på den måde øge produktiviteten.

Dette er ikke nyt, og den amerikanske nobelpristager Robot Solow, kom med flere interessante forskningsresultater. For eksempel om sammenhængen mellem investeringer i teknologi og produktivitet. Solow paradokset er det mest kendte;

”Money spent on tech is NOT EQUAL to the value it produces”.

Solow viste, at frem til år 2000 var der en fin fremgang i produktivitet. Tænk bare på brugen af regneark, udfasning af skrivemaskinen og elektronisk post. Men herefter, på trods af store investeringer i teknologi, kan vi ikke se nogen nævneværdig stigning i den administrative produktivitet. Det fik Solow til at komme med det berømte citat:

“You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics”

Virksomheder har investeret store summer i IT og teknologi. Som resultat ser vi, at det har medført ”merarbejde” i form af flere klik på tværs af systemer og dokumenter. Dette merarbejde betegnes også af nogen som pseudoarbejde eller ikke er værdiskabende arbejde. Og Solow viste i sin forskning, at produktiviteten ikke var steget.

RPA binder sammen og øger produktiviteten

Her kan RPA hjælpe. RPA kan imiterer medarbejderens klikstrøm på tværs af systemer og dokumenter, og udføre arbejdet (processen) som medarbejderen. Læs mere om hvordan RPA fungerer her. Resultatet er værdiskabelse og dermed øget produktivitet for en meget beskeden investering i RPA. Eller sagt med andre ord, RPA binder applikationer og dokumenter sammen, og kan arbejde på tværs. Ligesom en medarbejder kan.

Hør mer om Solow’s produktivitetsparadoks og RPA

Så er du interesseret i mere, så se en god video om RPA, Solow og produktivitetsparadokset her.